Các cấu trúc no matter tiếng Anh

Cấu trúc no matter: Ý nghĩa, cách dùng, các ví dụ chi tiết

Ngữ pháp cơ bản

Cấu trúc no matter là một trong những cấu trúc quen thuộc và rất hay trong ngữ pháp tiếng anh. Tuy nhiên không phải bạn nào cũng nắm rõ cách sử dụng đúng của cấu trúc này. Vì vậy, bài viết này sẽ chia sẻ tổng hợp chi tiết và bài tập ở cuối nhé!

Cấu trúc no matter là gì?

Để hiểu chính xác về cấu trúc và cách dùng của no matter, trước tiên chúng ta cần phải nắm rõ được nghĩa của từ no matter trong tiếng anh là gì?

No matter có nghĩa là bất cứ cái gì, bất kỳ ai.

Cấu trúc no matter là một trong các cấu trúc tương phản. Trong tiếng Anh, cấu trúc này được dùng như liên từ được dùng để liên kết những mệnh đề trong câu lại với nhau.

Các dạng cấu trúc no matter trong tiếng Anh
Các dạng cấu trúc no matter trong tiếng Anh

Công thức

No matter + Who/What/Where/When/Which/How + S + V

Nghĩa là: Dù có…đi chăng nữa…thì…

E.g 1: No matter who calls her, say she’s busy. (Dù là ai gọi đi chăng nữa thì cũng nó là cô ta đang bận.)

E.g 2: No matter how careful he is, you can still make mistakes. (Dù anh ấy có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa thì anh ấy vẫn có thể mắc lỗi sai.)

E.g 3: No matter what my mom tells me, I would still follow my dreams. (Dù mẹ tôi có nói gì đi nữa thì tôi vẫn theo đuổi ước mơ của mình.)

Cách dùng các cấu trúc no matter tiếng Anh

Như công thức ở trên thí cấu trúc no matter thường đi kèm với các từ để hỏi (what, when, who, where, which, how). Để hiểu rõ hơn, bạn hãy theo dõi thêm cấu trúc và ví dụ sau đây nhé!

No matter what

Cách dùng No matter what
Cách dùng No matter what

No matter what = whatever

(Dù có chuyện gì đi chăng nữa)

Ví dụ:

 • No matter what happens, be optimistic and overcome it.

= Whatever happens, be optimistic and overcome it.

(Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy lạc quan và vượt qua nó.)

 • No matter what you say, I will still get it.

= Whatever you say, I will still get it.

(Dù bạn có nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ thử.)

 • No matter what Marie says, don’t trust her.

= Whatever Marie says, don’t trust her.

.(Dù Marie nói gì đi chăng nữa, đừng tin cô ấy)

Lưu ý: Cấu trúc này có thể đứng ở vị trí cuối câu mà không cần mệnh đề theo sau.

 • He’s decided to leave tomorrow, no matter what happens.

(Anh ấy đã quyết định mai sẽ đi, dù có chuyện gì đi chăng nữa)

No matter where

Cách dùng no matter where
Cách dùng no matter where

No matter where = Wherever

(Dù bất nơi nào đi nữa)

Ví dụ:

 • No matter where I go, my family is still in my heart.

= Wherever I go, my family is still in my heart.

(Dù có đi đến đâu thì gia đình vẫn luôn ở trong tim tôi)

 • No matter where he goes, his family is still in his heart.

= Wherever he goes, his family is still in his heart.

(Dù anh ấy có đi đến đâu thì gia đình vẫn luôn nằm trong trái tim anh ấy.)

 • No matter where you live, I’ll still come and pick you up.

= Wherever you live, I’ll still come and pick you up.

(Dù em sống ở đâu anh cũng sẽ đến đón em.)

Lưu ý: Cấu trúc này có thể đứng ở vị trí cuối câu mà không cần mệnh đề theo sau.

Ví dụ: I will go with you, no matter where. (Tôi sẽ đi cùng bạn dù bất kỳ đâu chăng nữa.)

Cấu trúc no matter who

Cách dùng no matter who
Cách dùng no matter who
No matter who = whoever

(cho dù bất kỳ ai.)

Ví dụ:

 • No matter who you are, you have to get in line.

= Whoever you are, you have to get in line.

(Dù anh là ai đi nữa thì cũng phải xếp hàng)

 • Don’t open the door, no matter who calls.

= Don’t open the door, whoever calls.

(Dù ai gọi cũng đừng mở cửa đấy!)

No matter how

Cách dùng no matter how
Cách dùng no matter how

No matter how + adj/adv + S + V = However + adj…

(Dù thế nào đi chăng nữa)

Ví dụ:

 • No matter how fast he ate, she ate at the latest.

= However fast he ate, she ate at the latest.

(Dù anh ấy có ăn nhanh như thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng ăn xong muộn).

 • No matter how beautiful she is, he doesn’t love her.

= However beautiful she is, he doesn’t love her.

(Dù cô ấy có như thế nào đi chăng nữa thì anh ấy vẫn không yêu).

Bài tập áp dụng “No matter…”

Một trong những cách ghi nhớ cách sử dụng cấu trúc no matter hiệu quả là bạn nên thực hành ôn tập ngay với tập về dạng cấu trúc này.

Bài tập: Nối hai câu sau thành một câu sử dụng cấu trúc no matter.

 1. Nam worked very hard, he didn’t manage to pass the final exam.

…………………………………………………………………………………………

 1. Susan can’t answer this question. Susan is very intelligent.

…………………………………………………………………………………………

 1. Gates lives anywhere. She always thinks of her hometown.

…………………………………………………………………………………………

 1. Marie is very poor. She is happy.

…………………………………………………………………………………………

 1. He tried very hard. He was not successful.

…………………………………………………………………………………………

 1. Tung worked very hard, he didn’t manage to pass the final exam.

…………………………………………………………………………………………

Đáp án: cùng tham khảo phần đáp án trong hình dưới đây nhé!

Phần đáp án
Phần đáp án

Trên đây là toàn bộ kiến thức và các dạng cấu trúc no matter trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết đã giúp bạn giải quyết những câu hỏi và thắc mắc về cấu trúc này. Hãy nắm vững cách làm để tránh mất điểm trong bài thi ngữ pháp khi gặp các cấu trúc của no matter nhé!