Hướng dẫn bài writing task 1 process

Writing Task 1 Process: Hướng dẫn cách viết chi tiết nhất

Ielts

Nhiều bạn tự học IELTS gặp khó khăn trong dạng bài writing task 1 process. Vậy bố cục, yêu cầu và cách viết dạng bài wting này như thế nào? Englishcats sẽ hướng dẫn các bạn cách viết dạng bài process theo từng phần ngay bài viết dưới đây.

Phân loại các dạng Process thường gặp

Trong cấu trúc đề thi IELTS, phần wrting sẽ có task 1 và task 2. Trong đó task 1 thường là dạng bài phân tích biểu đồ (line graph, pie chart) và quy trình (diagram/ process). Bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu dạng đề task 1 khó nhằn nhất, đó là dạng process.

Dạng bài writing task 1 process trong IELTS thường có 2 dạng phổ biến, bao gồm: Man-made processNatural process. Cụ thể như sau:

 • Man-made process là quá trình sản xuất được thực hiện bởi con người hoặc máy móc.

Một số quá trình sản xuất (man-made process) điển hình trong IELTS writing task 1 process như how coffee, tea, beer, or wine are made (quy trình sản xuất cà phê, trà, bia hoặc rượu,…); how cement or bricks are produced (quy trình sản xuất xi măng hoặc gạch); or how an ATM works (Cách thức hoạt động của cây ATM); etc.

Dạng đề wting task 1 process – Man-made process
Dạng đề wting task 1 process – Man-made process
 • Natural process là quá trình tự nhiên, không có tác động của con người hay máy móc.

Một số quá trình tự nhiên (natural process) thường gặp như vòng đời của con bướm hoặc con ếch (the life cycle of a butterfly or frog); Cách bò sản xuất ra sữa (how cows produce milk); etc.

Dạng đề natural process trong writing Ielts part 1
Dạng đề natural process trong writing Ielts part 1

Cấu trúc 1 bài IELTS Writing Task 1 Process

Một bài writing task 1 process gồm có 4 phần, dài tối thiểu 150 từ như sau:

 • MỞ BÀI: Khoảng 1-2 câu
 • TỔNG QUAN: Khoảng 2 câu
 • THÂN BÀI 1: Khoảng 3-4 câu
 • THÂN BÀI 2: Khoảng 3-4 câu

Cách viết IELTS Writing Task 1 Process

Đối với bài writing task 1, các bạn chỉ nên viết trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút. Trước khi viết, bạn nên hiểu rõ về quá trình được cho ở đề bài. Một số câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện bước này một cách nhanh chóng.

 • Where does the process start and where does it end?
 • How many stages are there?
 • Is it a man-made process or natural process?
 • Is it a linear (one start point and one end point) or a cyclical (in a circle) process?
 • What is produced?
 • Are there any materials that need to be added to the process?
 • What does each stage of the process do?
 • What are the relationships between each stage?

Và đều quan trọng không kém là số chữ trong mỗi bài. Trong khi task 2 tối thiểu 250 từ thì task 1 bạn cần viết tối thiểu 150 từ. Nếu không đạt số từ này, thì có thể bạn sẽ không đạt được band điểm trung bình.

Introduction (Mở bài)

Để viết phần mở bài, bạn cần paraphrase lại đề bài bằng cách dùng từ đồng nghĩa với cấu trúc câu khác. Các bạn có thể áp dụng cấu trúc mở bài như sau:

The diagram shows/ illustrates/ indicates/ demonstrates/ describes/….

Ví dụ:

Question 1: The diagram below shows how electricity is produced in a nuclear power station.

Paraphrased: The diagram illustrates the production/ manufacture/ creation of electric power in an atomic/ nuclear power plant.

Question 2: The diagram below shows the process by which bricks are manufactured for the building industry

Paraphrased: The provided diagram illustrates how bricks are produced for construction purposes.

Overview (Tổng quan)

Về đoạn tổng quan, các bạn có thể viết những nội dung chính và tổng quan về quá trình, tránh miêu tả chi tiết. Các bạn có thể trả lời một số câu hỏi dưới đây để viết phần tổng quan dễ dàng hơn.

 • How many stages are there?
 • What is produced?
 • Where does it start and where does it end?
 • Is it a man-made or natural process?

Ví dụ: The diagram below shows the process by which bricks are manufactured for the building industry

Overview: Overall, it is readily apparent that the manufacture of bricks is a man-made process that involves seven stages commencing with the preparation of clay and ending at the delivery of completed bricks.

Body (Thân bài)

Thường thì trong đề Ielts writing task 1 process sẽ gồm 6 đến 8 giai đoạn. Dựa vào số giai đoạn của từng đề các bạn chia đều số giai đoạn vào 2 đoạn trong phần thân bài.

Về cấu trúc ngữ pháp trong dạng bài writing task 1 process, các bạn nên sử dụng dạng câu bị động để miêu tả từng bước, từng hoạt động trong quá trình.

Ví dụ: Thay vì viết “People mix clay with sand and water” → Ta sẽ viết “Clay is mixed with sand and water”.

Ngoài ra, để đạt điểm cao trong tiêu chí mạch lạc, các bạn nên sử dụng linh hoạt các từ nối và từ vựng miêu tả quá trình như bảng dưới đây:

Từ nối và từ vựng cho bài writing
Từ nối và từ vựng cho bài writing

Bài mẫu

Sau đây là bài viết mẫu của dạng đề writing task 1 process điển hình, bạn hãy tham khảo cách trình bày và bố cục mỗi phần để có một cái nhìn khái quát hơn nhé!

Bài mẫu writing task 1 process
Bài mẫu writing task 1 process

The provided diagram illustrates how bricks are produced for construction purposes.

Overall, it is readily apparent that the manufacture of bricks is a man-made process that involves seven stages commencing with the preparation of clay and ending at the delivery of completed bricks.

In the first stage of the process, clay is first dug out of the ground by a mechanical digger. This clay is then placed onto a metal grid and put through a roller which breaks it into small chunks. After that, this broken clay is mixed up with water and sand, and shaped into bricks in two ways: it is put in a mould or cut by a wire cutter.

The next stage is that a lot of well-shaped bricks are desiccated under the oven for one or two days. The dried bricks are heated in a kiln, first at a moderate temperature (200 to 980 degrees Celsius), then at a high temperature (870 to 1300 degrees Celsius). Subsequently, the bricks are cooled under the cooling chamber for two to three days. In the final stage, the bricks are packaged and transported by a truck to different places.

                                                                                                          (Total: 190 words)

Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về phần writing task 1 process trong kỳ thi IELTS. Chúc các bạn ôn luyện thật tốt và đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS sắp tới!