Cách viết wrting task 1 line graph

Hướng dẫn cách viết writing task 1 line graph chi tiết nhất

Ielts

Bạn đang tìm hiểu cách viết writing task 1 line graph trong bài thi IELTS. Tuy line graph là dạng đề dễ “đối phó” nhất trong các dạng đề writing, nhưng cũng khiến không ít bạn bối rồi khi đọc đề, Bài viết sau đây, English Cats sẽ hướng dẫn các bạn cách viết task 1 line graph với các phần cụ thể nhé.

Tổng quan về writing task 1 line graph

Line graph là gì?

Line graph là biểu đồ đường thẳng, trong đó sẽ chứa một hoặc nhiều đường biểu diễn cho sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua các mốc thời gian. Vì vậy, điểm đặc trưng nhất của dạng biểu đồ line graph là có yếu tố thời gian giúp các bạn phân biệt với các biểu đồ khác như pie chart hay bar chart.

Các dạng đề writing task 1 line graph thường gặp

Có 2 dạng đề writing task 1 line graph thường gặp trong writing task 1, đó là: Biểu đồ 2 đường, hoặc biểu đồ trên 2 đường.

Biểu đồ 2 đường:

Đề wrting line graph
Đề wrting line graph

Biểu đồ trên 2 đường:

Đề thi Line graph trên 2 đường
Đề thi Line graph trên 2 đường

Cách viết task 1 line graph chi tiết nhất

Trước khi viết bài, các bạn cần phân tích đề bài thật rõ ràng dựa vào câu hỏi và hình ảnh cho sẵn. Để phân tích hiệu quả, các bạn dựa vào các câu hỏi sau đây:

 • Đối tượng của biểu đồ là gì?
 • Đơn vị là gì?
 • Có mốc hay khoảng thời gian không?
 • Số đường có trong biểu đồ ?
 • Thì của động từ sử dụng khi viết bài là gì?

Bước 1: Viết Introduction

Cách viết introduction của dạng bài writing task 1 line graph cũng giống như cách viết writing task 1 của các dạng bài khác. Đầu tiên, các bạn sẽ paraphrase lại câu hỏi bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa kết hợp với những thông tin ở ảnh biểu đồ. Các bạn có thể áp dụng cấu trúc sau đây:

 • The line graph + shows/illustrates/gives information about + noun phrase (WHAT + WHERE + WHEN)

Ví dụ: Biểu đồ 2 đường (ở trên)

Đề bài: The graph below shows radio and television audiences throughout the day in 1992.

→ The line graph illustrates the proportion of people in the UK over the age of 4 who watched TV and listened to the radio over 24 hours in October and December 1992

Cách viết writing task 1 line graph - Introduction
Cách viết writing task 1 line graph – Introduction

Bước 2. Phân tích biểu đồ và viết overview

Viết overview là bước không thể bỏ qua trong cách viết writing task 1 line graph. Đầu tiên, các bạn cần quan sát kỹ biểu đồ cho ở đề bài và tìm các đặc điểm nổi bật của biểu đồ:

 • Xu hướng của các đường từ đầu giai đoạn đến cuối giai đoạn là tăng hay giảm?
 • Xác định đường có số liệu cao nhất, thấp nhất, hoặc thay đổi lớn nhất?
 • Mốc thời gian nào các chủ thể có số liệu cao nhất, hoặc thấp nhất?
 • Nếu có 2 đường, thì đường nào có số liệu cao hơn?

Tiếp theo, các bạn tiến hành viết overview. Viết overview từ 2 đến 3 câu dựa trên 2 đến 3 đặc điểm chính được phân tích bên trên. Lưu ý: Không được cho số liệu ở overview.

Cấu trúc viết overview: Overall, ….

Ví dụ:

Overall, a significantly greater percentage of the UK population watched TV in the evening while radio had the most listeners in the morning. Over the course of each day, more people watched TV than listened to the radio.

Bước 3: Lựa chọn và sắp xếp thông tin chi tiết vào 2 đoạn body

Cách 1: Chia theo đường (chủ thể)

 • Nếu biểu đồ chỉ cho hai chủ thể (tương ứng với 2 đường), thì ta chia mỗi chủ thể một body.
 • Nếu biểu đồ có nhiều hơn 2 chủ thể, thì các bạn gộp những chủ thể có sự thay đổi giống nhau vào một đoạn.

Cách 2: Chia theo thời gian

 • Body 1: Nếu số liệu trong những năm đầu tiên
 • Body 2: Nêu sự biến đổi trong những năm tiếp theo đến năm cuối cùng

Ví dụ: Tiếp tục với câu hỏi trên.

 • Cách 1: Bạn sẽ phân tích và viết về TV vào Body 1, còn Radio vào Body 2
 • Cách 2: Bạn sẽ viết và so sánh về 2 chủ thể TV và Radio trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tốt vào Body 1. Còn những biến đổi của 2 chủ thể trong khoảng thời gian còn lại vào Body 2.

Bước 4: Viết 2 đoạn Body

Các bạn nhớ phân tích kết hợp miêu tả xu hướng biến động và kèm số liệu cụ thể. Nên sử dụng các mệnh đề quan hệ để tăng điểm số trong bài viết nhé.

Các cách viết miêu tả phần trăm số liệu như sau:

 • 50% of the UK population watched TV at 8 PM
 • The percentage of TV viewers was 50% at 8 PM
 • The percentage of The UK population who watched TV at 8 PM was 50%
 • (The number of) TV viewers accounted for 50%/a half of the UK population
 • At 8 PM, (around) half of the UK population watched TV.
 • The percentage of British people who watched TV at 8 PM was 50%

Đó là toàn bộ cách viết writing task 1 line graph các bạn cần lưu ý.

Bài mẫu

Question: The graph below shows radio and television audiences throughout the day in 1992.

The line graph illustrates the proportion of people in the UK over the age of 4 who watched TV and listened to the radio over 24 hours in October and December 1992.

Overall, a significantly greater percentage of the UK population watched TV in the evening while radio had the most listeners in the morning. Over the course of each day, more people watched TV than listened to the radio.

Less than 10% of British people watched TV between 1 am and 12 noon but at 4 pm this figure increased rapidly, reaching a peak at almost half the population at 8 pm. After this, the graph records a sharp decline in viewers, reaching a low of around 3% by 3 am.

Radio, on the other hand, showed a very different trend. The most popular time for this type of media was just after 8 am when radio listeners accounted for around 27% of the UK population. After this brief peak, the rate dropped steadily to barely 2%, apart from fluctuations at around 4 pm and 10.30 pm. The percentage of radio listeners remained low overnight before beginning a rapid ascent from 6 am.

Trên đây là toàn bộ cách viết writing task 1 line graph và bài mẫu tham khảo. Hy vọng các bạn sẽ dễ dàng hơn khi học và viết dạng bài này. Chúc các bạn đạt điểm cao trong phần writing task 1.