Cách viết writing task 1 PIE CHART trong IELTS chi tiết nhất

Ielts

Pie chart là một trong những dạng bài IELTS writing task 1 tương đối khó. Vậy làm thế nào để có cách viết writing task 1 pie chart đạt được band điểm cao? English Cats sẽ hướng dẫn bạn chi tiết ngay dưới bài viết này.

Các dạng đề IELTS writing task 1 pie chart thường gặp

Pie chart là dạng biểu đồ hình tròn dùng để phân tích và so sánh các hạng mục khác nhau của một chủ đề. Mỗi biểu đồ hình tròn sẽ được chia thành các phần có màu sắc khác nhau. Mỗi phần sẽ biểu diễn một số liệu dưới dạng phần trăm cụ thể. Các thông tin về tên hạng mục, tên chủ thể, và màu sắc sẽ được ký hiệu ở ngay bên cạnh.

Trong writing task 1 pie chart có 2 dạng bài.

 • Pie chart without a time period: biểu đồ tròn ở một mốc thời gian hoặc không có yếu tố nào thay đổi theo thời gian.
 • Pie chart with a time period: biểu đồ tròn có sự thay đổi qua các mốc thời gian

Dạng 1: Pie chart without a time period

Ở dạng câu hỏi này sẽ không có đề cập đến thời gian trong phần biểu đồ (pie chart).

Câu hỏi pie chart không có thời gian
Câu hỏi pie chart không có thời gian

Như hình trên chúng ta thấy rằng có 4 nước: India, Sweden, Morocco, Vietnam với 3 yếu tố được thể hiện dưới dạng phần trăm (%) là: Fossil fuel (nhiên liệu hóa thạch), Hydro power (năng lượng nước), Nuclear power (năng lượng hạt nhân).

Dạng 2: Pie chart with a time period

Dạng pie chart trong writing IELTS task 1 thứ 2 là dạng biểu đồ có đề cập tới thời gian.

Câu hỏi pie chart có thời gian
Câu hỏi pie chart có thời gian

Comparison of Energy Production

Cả 2 biểu đồ trên đều thể hiện nguồn nhiên liệu ở nước Pháp vào 2 mốc thời gian khác nhau: 1995 và 2005.

Nhìn chung, cả 2 dạng pie chart này có gì khác nhau và cách viết writing task 1 pie chart của từng dạng cụ thể ra sao, hãy tìm câu trả lời trong phần dưới đây!

Hướng dẫn cách viết writing task 1 pie chart chi tiết

Trong quá trình hướng dẫn cách viết dạng bài pie chart, chúng tôi sẽ phân tích kèm ví dụ của một đề IELTS writing task 1 pie chart điển hình dạng không có yếu tố thời gian.

Đề bài: (Đề pie chart không có yếu tố thời gian bên trên)

Cách viết writing task 1 pie chart trong IELTS
Cách viết writing task 1 pie chart trong IELTS

Question: The charts show the sources of electricity produced in 4 countries between 2003 and 2008. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Trước khi bước vào bài viết, các bạn cần phân tích các số liệu, thông tin sơ lược sau:

 • Xác định đối tượng trong biểu đồ.
 • Đơn vị là gì?
 • Có mốc hay khoảng thời gian không?
 • Thì của động từ sử dụng khi viết bài là gì?

Bước 1: Viết introduction

Paraphrase lại câu hỏi sử dụng các từ, cụm từ đồng nghĩa. Không được viết giống y nguyên đề bài.

Paraphrase là cách diễn đạt lại ý nghĩa của một đoạn văn hay văn bản bằng cách sử dụng các từ ngữ khác nhưng vẫn giữ đúng nghĩa thể hiện.

Cấu trúc áp dụng như sau:

 • The line graph + shows/illustrates/gives information about + noun phrase (WHAT + WHERE + WHEN)

Ví dụ:

The charts show the sources of electricity produced in 4 countries between 2003 and 2008

→ The provided pie charts illustrate the percentage of sources of electricity generated in four countries (India, Sweden, Morocco, and Vietnam) in the period of 5 years (from 2003 to 2008).

Bước 2: Viết overview

Các bạn phân tích và chỉ ra các đặc điểm nổi bật, dựa vào những gợi ý sau:

 • Hạng mục lớn nhất, nhỏ nhất
 • Chỉ ra các phần nào tăng lên, phần nào giảm xuống, phần nào không đổi ở các biểu đồ tròn
 • Nêu được đặc điểm nổi bật của từng biểu đồ; chẳng hạn, xu hướng hay có điểm gì đáng chú ý.

Ví dụ:

Overall, manufacturers in Sweden and Morocco used hydro power as the major source of electricity, while fossil fuel was the largest source of electricity supply in Vietnam and India. Furthermore, Vietnam and Morocco did not use nuclear power to generate electricity between 2003 and 2008.

Bước 3: Viết 2 detail body

Writing task 1 pie chart có 2 dạng bài: biểu đồ thay đổi theo thời gian và biểu đồ không có yếu tố thời gian. Vì vậy, các chia các đoạn body cũng sẽ khác nhau đối mỗi dạng bài.

Đối với Pie chart có yếu tố thời gian

Cách viết dạng pie chart có yếu tố thời gian sẽ giống với dạng bài writing task 1 line graph. Chúng ta sẽ sử dụng các từ ngữ miêu tả xu hướng chỉ tăng giảm để viết bài.

Các chia hai đoạn detail body như sau:

Cách 1: Chia theo đối tượng

 • Biểu đồ pie chart sẽ có nhiều hơn 2 đối tượng. Vì vậy, các bạn gộp những chủ thể có sự thay đổi giống nhau tương ứng vào mỗi đoạn.

Cách 2: Chia theo thời gian

 • Body 1: Nếu số liệu trong những năm đầu tiên
 • Body 2: Nêu sự biến đổi trong những năm tiếp theo đến năm cuối cùng

Ví dụ:

Câu hỏi: The pie charts below show the comparison of different kinds of energy production in France in two years.

Chia theo thời gian

 • Body 1: Phân tích và viết về năm 1995
 • Body 2: Phân tích và viết về năm 2005 (Miêu tả sự tăng giảm so với năm 1995)

Chia theo đối tượng:

 • Body 1: Viết về các đối tượng Gas và Coal (Vì trong cả 2 năm đều chiếm phần lớn nhất)
 • Body 2: Viết về các đối tượng còn lại Petrol, Nuclear, Other

Đối với Pie chart không có yếu tố thời gian

Khi phân tích và viết dạng biểu đồ pie chart không có yếu tố thời gian, các bạn không được sử dụng ngôn ngữ miêu tả xu hướng tăng giảm, thay vào đó, phải sử dụng những từ vựng chỉ sự so sánh.

Các chia hai đoạn detail body như sau:

Cách 1: Thể hiện các thống tin trên từng biểu đồ, sau đó liên hệ và so sánh các biểu đồ với nhau

 • Đoạn 1: Miêu tả biểu đồ 1
 • Đoạn 2: Miêu tả biểu đồ 2, liên hệ và so sánh với biểu đồ 1

Cách 2: Chia theo đặc điểm tương đồng hoặc khác biệt

 • Đoạn 1: Viết 2 đối tượng có đặc điểm giống nhau (Cùng lớn nhất, hoặc nhỏ nhất)
 • Đoạn 2: Viết các đối tượng còn lại. Mục other luôn viết sau cùng.

Bài mẫu

Một đề thi hay gặp trong dạng Pie chart
Một đề thi hay gặp trong dạng Pie chart

Hãy tham khảo cách viết pie chart trong writing IELTS sau đây:

The provided pie charts illustrate the percentage of sources of electricity generated in four countries (India, Sweden, Morocco, and Vietnam) in the period of 5 years (from 2003 to 2008).

Overall, manufacturers in Sweden and Morocco used hydro power as the major source of electricity, while fossil fuel was the largest source of electricity supply in Vietnam and India. Furthermore, Vietnam and Morocco did not use nuclear power to generate electricity between 2003 and 2008.

In Vietnam, 56% of the total amount of electricity was from fossil fuel, while the rate of that material used for Morocco’s electricity produced by that source was 5%. The rest of the two countries’ electricity output was provided by hydropower, with 44% and 95% in Vietnam and Morocco respectively.

In India, the percentage of electricity contributed by fossil fuels was 81%, which was the highest among the four countries, whilst nearly one-twentieth of Sweden’s power originated from fossil fuels. Only 14% of India’s electricity production came from hydropower, while the same source provided 52% of Sweden’s electricity manufacture. India used 4% of nuclear power to generate their total electricity in India while the figure for Sweden was exactly 44%.

Trên đây là cách viết writing task 1 pie chart trong bài thi IELTS. Hy vọng với những hướng dẫn chi tiết trên, các bạn sẽ viết thật tốt dạng bài này và dành điểm cao trong kì thi IELTS nhé.