5 mẫu câu giao tiếp chủ đề Animal – Pet tiếng Anh

Kỹ năng giao tiếp

Bạn có thích động vật không? Chủ đề Speaking ở bài này sẽ là Animal & Pet (động vật và thú cưng). Cùng thử trả lời 5 mẫu câu giao tiếp tiếng Anh bên dưới nhé!

What is your favorite animal?

(Động vật yêu thích của bạn là gì?)

Let’s say, I’m a honey badger enthusiast. This mammal is not native to Vietnam and widely known for its fearless soul. It unhesitantly fights against a pack of lions, kills the most venomous snakes in the world and visits beehives for honey without any beekeeping veils.

(Xem nào, tôi là người thích loài lửng mật. Loài động vật có vú này không có nguồn gốc ở Việt Nam và nổi tiếng với “tâm hồn vô lo”. Nó không ngần ngại chiến đấu chống lại bầy sư tử, giết những con rắn độc nhất trên thế giới và ghé thăm các tổ ong để lấy mật mà không có bất kỳ tấm màn nuôi ong nào.)

Do you like to see animals in the zoo?

(Bạn có thích xem động vật trong sở thú không?)

I used to enjoy visiting botanical gardens to see a plethora of fauna and flora when I was a kid. However, I changed my mind as I get to know more of the world and think that animals should also deserve freedom in the wild, not captivity that way.

(Tôi đã từng thích đến thăm các khu vườn thực vật để xem rất nhiều loài động và thực vật khi tôi còn nhỏ. Tuy nhiên, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình khi tôi hiểu nhiều hơn về thế giới và nghĩ rằng động vật cũng đáng được tự do trong tự nhiên chứ không phải bị nuôi nhốt theo cách đó.)

Do you keep a pet?

(Bạn có nuôi thú cưng không?)

Since my place is not pet-friendly so I do not have any pet right now. Meanwhile, my parents at home do keep 2 dogs – 1 corgi and 1 shiba. The former pooch is well known for its cute butt and the latter, my favorite is loved by his hilarious facial expressions.

(Vì nơi tôi ở không thân thiện với thú cưng nên tôi không có bất kỳ vật nuôi nào hiện tại. Trong khi đó, bố mẹ tôi ở nhà nuôi 2 chú chó – 1 con corgi và 1 con shiba. Con chó đầu thì nổi tiếng với cặp mông dễ thương và con sau là con yêu thích của tôi được yêu thích bởi nét mặt vui nhộn của nó.)

Did you have a pet when you were young?

(Bạn có một con vật cưng khi bạn còn nhỏ?)

Yes, I’m a dog person, so I did raise several ones of many breeds. As my memory serves me right, there was this one time when I was being stuck in the dilema of “sleep or study” in the morning. My dog, a small black Vietnam native breed kept on barking until I got out of bed. What a smart dude!

(Vâng, tôi là một người nuôi chó nên tôi đã nuôi một số con thuộc nhiều giống. Đúng như trí nhớ của tôi, có một lần khi tôi băn khoăn giữ quyết định “ngủ hay học” vào buổi sáng. Thì chú chó của tôi, một giống chó đen nhỏ, giống bản địa Việt Nam cứ sủa cho đến khi tôi rời giường. Thật là một chú chó thông minh!)

If you raise children in the future, will you allow them to keep a pet?

(Nếu bạn có con trong tương lai, bạn có cho phép chúng nuôi một thú cưng không?)

Although I have my endless love for dogs, I would say it’s not a good pet choice for my kids. I mean these furry buddies are cute, loyal and entertaning. However, they are likely to transmit rabies virus, which can be deadly dangerous for vulnerable babies.

(Mặc dù tôi có tình yêu vô bờ với những chú chó, nhưng tôi có thể nói rằng đó không phải là lựa chọn thú cưng tốt cho con tôi. Ý tôi là những người bạn lông này rất dễ thương, trung thành và hòa nhập.T tuy nhiên, chúng có khả năng truyền vi rút bệnh dại, có thể gây nguy hiểm chết người cho những em bé dễ bị tổn thương.)

Nguồn FB: Hôm nay mới biết từ này