Bài nói decribe an activity you like doing

Describe an activity you like doing – Bài mẫu band 7+

Ielts

Describe an activity you like doing là một câu hỏi Speaking IELTS Part 2 rất quen thuộc và hay gặp phải. Tuy nhiên, nhiều bạn mới học IELTS vẫn còn gặp một số khó khăn trong làm dạng câu hỏi này. Vì vậy, English Cats sẽ chia sẻ bài mẫu band 7+ và từ vựng hay ngay bài viết dưới đây.

Bài mẫu band 7 – Describe an activity you like doing

Đề bài

Question: Describe an activity you like doing. Bạn có thể trả lời theo các ý dưới đây:

 • What activity it is
 • Who you do it with
 • How you do it and how often
 • And explain why you enjoy doing this activity
Cấu trúc bài Speaking
Cấu trúc bài Speaking

Cách làm (Lên ý tưởng)

Đề bài yêu cầu miêu tả một hoạt động mà bạn yêu thích. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ tập trung miêu tả, mà còn phải kể về hoạt động đó, và cảm xúc khi làm nó. Ở Cue Card của câu hỏi, giám khảo đã gợi ý một số ý tưởng các bạn có thể triển khai:

 • Hoạt động đó là gì
 • Bạn thực hiện hoạt động đó với ai và ở đâu
 • Bạn thực hiện hoạt động đó như thế nào và tần suất
 • Giải thích lý do bạn thích hoạt động này

Về ý thứ nhất: Hoạt động đó là gì? Các bạn nên lựa chọn miêu tả những hoạt động thường ngày. Các bạn có thể nói về môn thể thao, các công việc hàng ngày, hoặc các hoạt động giải trí. Nhưng luôn luôn nhớ, hãy chọn những hoạt động mà mình đã trải nghiệm và quen thuộc.

Thứ hai: Bạn làm việc đó ở đâu và với ai? Các bạn nên miêu tả ngắn gọn về không gian địa điểm bạn thường xuyên làm hoạt động đó. Có thể kết hợp luôn ý làm việc với ai kèm bày tỏ cảm xúc và lý do tại sao thích làm với họ

Thứ ba: Tần suất là bao nhiêu lần? Bạn nói ngắn gọn 1 – 2 câu về thời gian, tần suất thực hiện hoạt động đó. Các bạn nên sử dụng trạng từ chỉ tuần suất như always, usually, sometimes, often, once a day/ week/ month,… để miêu tả.

Thứ tư: Giải thích vì sao bạn thích hoạt động này. Các bạn có thể nói về lợi ích của hoạt động này đem lại. Trong tương lai, các bạn có kế hoạch gì để thực hiện, tiếp tục hay dừng lại.

Bài mẫu band 7+

When it comes to recreational activities, the one that I am really into is watching movies and TV series.

I usually watch different types of movies and TV series ranging from action, and horror to comedy ones. Most of the time, I stay at home and watch them on Netflix which is a popular streaming service that offers a wide variety of movies and TV shows from all over the world. Sometimes, I also go to the cinema with friends to see some blockbusters that have just come out. During the week, I spend around 1 – 2 hours every day, usually before bed, on this recreational activity. On weekends, I don’t have to go to school/work so I often binge-watch some of my favorite TV series.

I really enjoy this activity because of several reasons. First of all, it’s a great way to let my hair down and reduce stress after a tiring day at school/work. Besides, it helps me to improve my English, especially my listening skills since I usually opt for English movies. I also can learn a lot of common English phrases and idioms from these movies ad TV series, which is highly crucial in making my speaking sound more natural. In fact, my vocabulary has increased significantly ever since I got into the habit of doing it.

I feel super excited and happy every time I come across some useful words and phrases. I believe watching movies and TV series is one of the most effective ways to learn a new language so I will keep going it as long as I can.

Từ vựng tham khảo

Một số từ vưng topic: Describe an activity you like doing
Một số từ vưng topic: Describe an activity you like doing
 • When it comes to …: Xét đến ….
 • Be into = like: Thích
 • Blockbusters (n): Phim bom tấn
 • Recreational (a): Mang tính giải trí
 • Binge-watch (v) Xem lần lượt các tập phim
 • Let one’s hair down = relax: Thư giãn, giải trí
 • Opt for (v) Lựa chọn

Xem thêm: Từ Vựng Ielts – Topic: Health (Sức Khỏe) Trong Tiếng Anh

Câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề: Leisure Activities

Một số câu hỏi Speaking part 1 - Leisure Activities
Một số câu hỏi Speaking part 1 – Leisure Activities
 1. What is your favorite leisure activity? / What do you enjoy doing in your free time?
 2. What did you enjoy doing in your free time as a child?
 3. Do you prefer to spend your free time with other people or alone?
 4. Do most people in your country get two days off a week?
 5. When you go out for an evening, what do you like to do?
 6. Do you think leisure time is important?
 7. Do you like to spend your free time with families or friends?

Câu hỏi IELTS Speaking Part 3 chủ đề: Leisure Activities

Nếu câu hỏi phần speaking part 2 của bạn là “describe an activity you like doing” thì  part 3 có thể rơi vào một số câu hỏi dưới đây:

 1. What types of leisure activities are popular in your country?
 2. Do men and women enjoy the same leisure activities?
 3. Why is it important for people to have time for leisure activities?
 4. What is the relationship between leisure and the economy?
 5. How does the economy benefit from people’s leisure activities?
 6. Why are some activities more popular than others?
 7. Are there types of leisure activities that are as popular today as those that were popular when your parents were young?

Trên đây là hướng dẫn bài speaking part 2 Describe an activity you like doing. Hy vọng với bài mẫu trên, các bạn có thể dễ dàng hơn khi luyện nói câu hỏi này. Chúc các bạn dành điểm cao trong bài nói Speaking IELTS nhé.