Cách dùng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh cần lưu ý

Thì hiện tại hoàn thành có cấu trúc khá đơn giản nhưng lại là một thì quen thuộc cho các bạn học sinh trong các kỳ thi và cả đời sống hằng ngày. Chúng ta hãy tìm hiểu về công thức, cách dùng, dấu hiệu và ví dụ của thì hiện tại hoàn thành trong […]

Xem thêm