Các loại danh từ ghép trong tiếng Anh

Danh từ ghép trong tiếng anh: Khái niệm & Cách thành lập

Ngữ pháp cơ bản

Danh từ ghép trong tiếng anh là một dạng từ loại quen thuộc được sử dụng trong cả 4 kỹ năng. Vậy danh từ ghép là gì? Cấu trúc của danh từ ghép như thế nào? Đừng bỏ qua bài viết này nhé!

Danh từ ghép là gì? Compound noun là gì?

Danh từ ghép (Compound noun) là những danh từ được cấu tạo từ hai hay nhiều từ kết hợp với nhau. Cấu tạo của danh từ ghép rất đa dạng, nhưng thường sẽ là danh từ kết hợp với danh từ, hoặc danh từ kết hợp với tính từ để tạo nên một danh từ ghép.

Dưới đây là một số ví dụ danh từ ghép trong tiếng anh:

 • Từ “riverbank” (bờ sông): được ghép từ 2 danh từ riêng biệt có nghĩa, đó là “river” (dòng sông) và “bank” (bờ)
 • Từ “bluebird” (chim sơn ca): được ghép từ 1 tính từ và 1 danh từ, đó là “blue” (xanh) và “bird” (chim)

Các loại danh từ ghép trong tiếng anh

Các danh từ ghép trong tiếng Anh
Các danh từ ghép trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, danh từ ghép có 3 loại như sau:

 • Danh từ ghép đóng: Hai từ có nghĩa được ghép lại với nhau, viết liền, không có khoảng trống hay dấu gạch nối ở giữa.

Ví dụ: whitewash (nước vôi), pickpocket (kẻ móc túi), underworld (âm phủ, địa ngục)

 • Danh từ ghép nối: Hai từ sẽ được ghép lại với nhau bằng dấu gạch ngang

Ví dụ: make-up (việc trang điểm), check-up (việc kiểm tra sức khỏe)

 • Danh từ mở: Hai từ được ghép với nhau, viết cách, và có khoảng trống giữa hai từ

Ví dụ: black bean (đỗ đen), washing machine (máy giặt)

Cách thành lập danh từ ghép tiếng Anh

Một số cách tạo danh từ ghép tiếng Anh
Một số cách tạo danh từ ghép tiếng Anh 

Có rất nhiều cách để thành lập một danh từ ghép. Dưới đây là bảng tổng hợp các cách cấu tạo nên danh từ ghép trong tiếng anh:

Cách thành lập danh từ ghép

Ví dụ
Danh từ + Danh từ ●       Picture frame (khung hình)

●       Corner shop (cửa hàng ở góc phố)

Danh từ + Động từ ●       Haircut (việc cắt tóc)

●       Sunrise (bình minh)

Danh từ + Trạng từ ●       Passer-by (khách qua đường)
Danh từ + Giới từ ●       Looker-on (người xem, người đứng xem)

●       Hanger-on (kẻ ăn bám)

Tính từ + Danh từ ●       High school (trường cấp 2)

●       Dry-cleaning (giặt khô)

Động từ + Giới từ ●       Take-off (sự cất cánh, tranh biếm họa)

●       Checkin (đăng ký)

Từ + Giới từ + Từ

●       Mother-in-law (mẹ vợ/chồng)

●       Good-for-nothing (kẻ vô tích sự, kẻ vô dụng)

Cách chuyển danh từ ghép sang dạng số nhiều

Cũng như danh từ đơn, thì danh từ ghép cũng có hai dạng: số ít và số nhiều. Đôi khi các bạn gặp khó khăn trong việc chuyển từ danh từ ghép dạng số ít sang dạng số nhiều? Phân vân không biết nên chuyển theo qui tắc nào? Hãy tiếp tục theo dõi bài viết để thực hiện chuyển đổi dễ dàng hơn nhé.

Thêm “s” vào thành phần thứ 2

Cách thêm "s/es" cho danh từ ghép trong tiếng Anh
Cách thêm “s/es” cho danh từ ghép trong tiếng Anh

Các bạn sẽ thêm “s” vào thành phần thứ 2 trong một danh từ ghép, và giữ nguyên dạng của thành phần thứ nhất. Cách chuyển đổi này được áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Danh từ + danh từ
 • Tính từ + danh từ
 • Động từ + danh từ

Ví dụ:

 • Boyfriend (bạn trai) → Boyfriends
 • Washing machine (máy giặt) → Washing machines
 • Good-for-nothing (kẻ vô tích sự) → Good-for-nothings
 • Grown-up (người trưởng thành) → Grown-ups

Thêm “s” vào thành phần thứ 1

Các bạn sẽ thêm “s” vào thành phần thứ nhất trong một danh từ ghép, và giữ nguyên dạng của thành phần thứ hai. Cách chuyển đổi này được áp dụng trong các trường hợp sau:

Danh từ + trạng từ

 • Passer-by (người qua đường) → Passers-by

Danh từ + giới từ + danh từ

 • Mother-in-law (mẹ vợ/chồng) → Mothers-in-law
 • Looker-on (người đứng xem) → Lookers-on

Danh từ + tính từ

 • Court-martial (tòa án quân sự) → Courts-martial

Biến đổi cả hai thành phần

Một số danh từ ghép trong tiếng anh phải khi chuyển sang dạng số nhiều phải biến đổi cả hai thành phần.

Ví dụ:

 • Man-servant (đầy tớ nam) -> men-servants
 • Woman-doctor (bác sĩ nữ) -> women-doctors

Quy tắc trọng âm trong danh từ ghép

Trong các bài kiểm tra tiếng anh trên lớp, đặc biệt là bài thi trung học phổ thông quốc gia, bài tập trọng tâm luôn gây khó khăn đối với nhiều bạn, đặc biệt là danh từ ghép. Danh từ ghép có cách đánh trọng âm không giống với danh từ đơn. Dưới đây là một số quy tắc trọng âm cơ bản trong danh từ ghép:

Thông thường, danh từ ghép trong tiếng anh, trọng âm sẽ được nhấn vào âm đầu tiên.

Ví dụ:

 • Grown-up (Người trưởng thành) → Phiên âm: /ˈɡroʊnˌʌp/: Trọng âm rơi vào âm tiết đầu
 • Boyfriend (Bạn trai) → Phiên âm: /ˈbɔɪ.frend/: Trọng âm rơi vào âm tiết đầu
 • Take-off (Sự hạ cánh, tranh biếm họa) → Phiên âm: /ˈteɪk.ɒf/: Trọng âm rơi vào âm tiết đầu

Ngoài ra, danh từ ghép được cấu tạo từ tính từ + danh từ, tính từ bổ nghĩa cho danh từ, thì trọng âm rơi vào danh từ.

Ví dụ:

 • Black bean (đỗ đen) → Phiên âm: /ˌblæk ˈbiːn/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
 • Dry-cleaning (giặt khô) → Phiên âm: /ˌdraɪˈkliː.nɪŋ/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
 • Red card (Thẻ đỏ trong bóng đá) → Phiên âm: /ˌred ˈkɑːrd/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Trên đây là những kiến thức về danh từ ghép trong tiếng anh. Hy vọng các bạn đã hiểu danh từ ghép là gì và cách thành lập danh từ ghép. Chúc bạn nắm vững kiến thức và áp dụng thật tốt vào bài tập để đạt kết quả cao!