Cấu trúc as soon as – Định nghĩa, cách dùng mà bạn cần biết

Ngữ pháp cơ bản

Cấu trúc as soon as thường được sử dụng như một liên từ trong tiếng Anh. Nhưng liệu bạn đã hiểu rõ được ý nghĩa và cách dùng chính xác của cấu trúc này chưa? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn chi tiết hơn về chức năng cũng như cấu trúc sử dụng của as soon as.

Cấu trúc as soon as là gì?

Để hiểu được ý nghĩa cũng như cách sử dụng as soon as một cách chính xác giống như người bản ngữ, trước hết, bạn cần phải hiểu đây là cấu trúc gì, nó đóng vai trò gì trong câu.

Định nghĩa về as soon as

Cấu trúc as soon as là gì?
Cấu trúc as soon as là gì?

Trước tiên, chúng ta có thể khẳng định cấu trúc as soon as chính là một liên từ trong câu. Vậy nhiệm vụ của liên từ là gì? Liên từ được sử dụng để liên kết 2 từ, 2 cụm từ cũng như các mệnh đề của câu lại với nhau để tạo nên ý nghĩa hoàn chỉnh hoặc bổ sung làm rõ cho ý chính của câu.

Nghĩa của as soon as: “ngay khi, ngay lúc…” nhằm diễn tả một hành động xảy ra sau một hành động khác.

Cấu trúc as soon as thuộc loại liên từ nào?

Trong tiếng Anh liên từ được phân thành 3 loại khác nhau, bao gồm: liên từ kết hợp, liên từ tương quan và liên từ phụ thuộc. Trong đó, cấu trúc as soon as được xem là liên từ phụ thuộc trong tiếng Anh.

  • Liên từ phụ thuộc hay subordinating conjunction được dùng để nối một mệnh đề phụ thuộc vào mệnh đề chính trong câu. Liên từ này sẽ đứng trước mệnh đề phụ thuộc đó. Các liên từ phụ thuộc hay sử dụng như “after, until, before, as soon as…”

Cách dùng as soon as trong tiếng Anh

Dưới đây là cấu trúc cách sử dụng as soon as lần lượt theo các thì hiện tại, tương lai và quá khứ mà bạn cần nắm vững:

Cấu trúc as soon as ở thì hiện tại

Dùng as soon as ở thì Hiện tại đơn
Dùng as soon as ở thì Hiện tại đơn

Đây là thì mà cấu trúc này thường xuyên được sử dụng:

S1 + V + as soon as + S2+ V

Ví dụ:

  • He usually checks email as soon as he comes back home (Anh ấy thường kiểm tra email ngay khi về tới nhà).
  • She doesn’t want to talk with him as soon as she sees what he did.(Cô ấy chẳng còn muốn nói chuyện với anh ta ngay khi cô ấy nhìn thấy cái anh ta đã làm).
  • I put my backpack on the table as soon as I go home. (Tôi để cái balo lên bàn ngay khi tôi về tới nhà)

Cách dùng as soon as ở thì quá khứ

Cấu trúc as soon as được dùng để miêu tả hai hành động xảy ra liên tiếp nhau ở trong quá khứ:

S1+V(quá khứ đơn) as soon as+S2+V(quá khứ đơn/ quá khứ hoàn thành).

Ví dụ:

  • She sent another letter to him as soon as she received the result for the test. (Cô ấy  đã gửi một lá thư khác cho anh ta ngay khi cô ấy nhận được kết quả của bài kiểm tra.)
  • My mother came back home as soon as I said goodbye with my girlfriend. (Mẹ tôi về nhà ngay khi tôi nói lời tạm biệt với bạn gái.)
  • She cooked dinner as soon as she came back home from the market. (Cô ấy đã nấu bữa tối ngay khi cô ấy ở chợ về.)

Cách dùng as soon as ở thì tương lai

Cách dùng as soon as ở Tương lai đơn
Cách dùng as soon as ở Tương lai đơn

Cấu trúc này được dùng để diễn tả 2 hành động diễn ra liên tiếp trong một thời điểm của tương lai. Ở thời điểm nói, hành động này chưa hề diễn ra:

S1+ V(tương lai đơn) + as soon as + S2 + V(hiện tại đơn/ hiện tại hoàn thành)

Bạn có nhận thấy điều gì trong cấu trúc này không? Mệnh đề thú 2 khá tương đồng với cách dùng cấu trúc  as soon as ở thì hiện tại. Điểm khác biệt trong cách dùng này là có thêm động từ được sử dụng ở thì hiện tại hoàn thành ở mệnh đề thứ 2.

Ví dụ: 

  • We will refuse this offer as soon as we listen to what he talked with his staff. (Chúng tôi đã từ chối lời đề nghị này ngay khi chúng tôi nghe thấy cái anh ấy nói với nhân viên.)
  • She will come back home as soon as she has finished her work at the bank. (Cô ấy sẽ trở về nhà ngay khi hoàn thành công việc ở ngân hàng.)
  • My father will buy the present for my mother as soon as he remembers that today is her birthday. (Ba của tôi mua quà cho mẹ tôi ngay khi ông ấy nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của bà ấy.)

Bạn chắc hẳn đã hiểu nhiều hơn về cách dùng cấu trúc as soon as trong tiếng Anh rồi phải không nào? Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới nội dung bài viết, hãy cho chúng tôi để cùng nhau đi tìm câu trả lời cho vấn đề của bạn nhé.